Contact Us

Head Office - Cyprus:

Evagorou 31, Evagoras Tower
Office 32, 1066 Nicosia, Cyprus.

Greek Office:

Valaoritou street 7
Kolonaki, 10671 Athens, Greece.

Working Hours

Monday – Thursday: 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00
Friday: 08.00 – 15.00